Publications

Kritiskt tänkande och källkritik i samhällskunskap. Solna: Skolforsknings-institutet, 2020 (forthcoming)

Behövs mer forskning för att utveckla komvux. Altinget debatt den 1/7 2019.

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg. Solna: Skolforskningsinstitutet, 2019.

Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor: en kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan. Stockholm: Skolverket, 2018. (Manager in charge)

ICCS 2016: kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket, 2017. (Manager in charge)

ePIRLS 2016: den digitala läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket, 2017. (Manager in charge)

PIRLS 2016: läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket, 2017. (Manager in charge)

TIMSS, TIMSS Advanced och betygen: Analys av sambandet mellan svenska betyg och de internationella TIMSS-studierna. Stockholm: Skolverket, 2017. (Manager in charge)

PISA 2015: 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Stockholm: Skolverket, 2016. (Manager in charge)

TIMSS 2015: svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket, 2016. (Manager in charge)

TIMSS advanced 2015: svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket, 2016. (Manager in charge)

Sociala medier spelade en avgörande roll. SVD debatt, 18/7 2016

Internet suzerainty. Research seminar at the Swedish Research Institute, Istanbul, Turkey 2015 and at the Tenth Nordic Conference on Middle Eastern Studies, Odense, Denmark, 2016

Partiledare duckade frågan om diktatur. SVD opinion, 12/5 2015

Effects of identity registration in online authoritarian deliberation. Leiden university research seminar, Department of Political Science, Leiden, the Netherlands, 2015

Authoritarian collaboration: Unexpected effects of open government initiatives in China. Linnaeus University Press, 2014

Authoritarian collaboration. Conference Paper for SWEPSA, Lund, Sweden, 2014

Dissatisfaction and the logic of loyalty. Lund University Research Seminar, Centre for East- and South-East Asian Studies, Lund, Sweden, 2014

Matematik och fysik är också svåra ämnen. DN debatt, 12/7 2013

Decoding netizen behavior – The arguments for using experimental methods when studying online deliberation and participation in China. Conference paper for Governance, Deliberation and Citizen Participation in China, Canberra, Australia, 2012

Towards a cybernetic theory of autocracy – Implications for analyzing the formation of public opinion in Chinese online discussion forums. Conference paper for SWEPSA Växjö, Sweden, 2012

Crowd sourcing or cadre sourcing: Why the Chinese government cannot rely on the Internet for information”. Conference Paper for Digital East Asia, Leiden, the Netherlands 2011 and at ISA Power, Principles and Participation in the Global Information Age, San Diego, USA, 2012