Publications

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg. Solna: Skolforskningsinstitutet, 2019. (Forthcoming)

Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor: en kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan. Stockholm: Skolverket, 2018. (Manager in charge)

ICCS 2016: kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket, 2017. (Manager in charge)

ePIRLS 2016: den digitala läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket, 2017. (Manager in charge)

PIRLS 2016: läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket, 2017. (Manager in charge)

TIMSS, TIMSS Advanced och betygen: Analys av sambandet mellan svenska betyg och de internationella TIMSS-studierna. Stockholm: Skolverket, 2017. (Manager in charge)

PISA 2015: 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Stockholm: Skolverket, 2016. (Manager in charge)

TIMSS 2015: svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket, 2016. (Manager in charge)

TIMSS advanced 2015: svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket, 2016. (Manager in charge)

”Sociala medier spelade en avgörande roll” – SVD debatt 18/7 2016

”Internet suzerainty” – Research seminar at the Swedish Research Institute, Istanbul, Turkey 2015 and at the Tenth Nordic Conference on Middle Eastern Studies, Odense, Denmark 2016

”Partiledare duckade frågan om diktatur” – SVD opinion 12/5 2015

“Effects of identity registration in online authoritarian deliberation” – Leiden university research seminar, Department of Political Science, Leiden, the Netherlands 2015

“Authoritarian collaboration: Unexpected effects of open government initiatives in China” – Linnaeus University Press 2014

“Authoritarian collaboration” – Conference Paper for SWEPSA, Lund, Sweden 2014

“Dissatisfaction and the logic of loyalty” – Lund University Research Seminar, Centre for East- and South-East Asian Studies, Lund, Sweden 2014

“Matematik och fysik är också svåra ämnen” – DN debatt 12/7 2013

”Decoding netizen behavior – The arguments for using experimental methods when studying online deliberation and participation in China” Conference paper for Governance, Deliberation and Citizen Participation in China, Canberra, Australia 2012

”Towards a cybernetic theory of autocracy – Implications for analyzing the formation of public opinion in Chinese online discussion forums” Conference paper for SWEPSA Växjö, Sweden 2012

Crowd sourcing or cadre sourcing: Why the Chinese government cannot rely on the Internet for information” – Conference Paper for Digital East Asia, Leiden, the Netherlands 2011 and at ISA Power, Principles and Participation in the Global Information Age, San Diego, USA 2012