Publications

Author 

Erövr@re AKP:s intåg i klassrummet. in Karlsson, A. S. Dragomanen 21/2019: Swedish Research Institute in Istanbul (Journal article).

Sociala medier spelade en avgörande roll. SVD opinion, 18/7 2016 (Op-ed in Swedish newspaper).

Partiledare duckade frågan om diktatur. SVD opinion, 12/5 2015 (Op-ed in Swedish newspaper).

Authoritarian collaboration: Unexpected effects of open government initiatives in China. Linnaeus University Press, 2014 (PhD Thesis).

Matematik och fysik är också svåra ämnen. DN opinion, 12/7 2013 (Op-ed in Swedish newspaper).

Co-author

Learning Democracy – Solna: Swedish Institute for Educational Research, 2022 (Swedish government report in the form of a systematic review).

Demokratilärande på vetenskaplig grund – Vetenskap & allmänhet den 15/12 2022 (Op-ed in Swedish newspaper).

Homework and equitable conditions for learning – Solna: Swedish Institute for Educational Research, 2022 (Swedish government report in the form of a systematic review).

Att lära genom att skriva – Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar, 2022. Solna: Skolforskningsinstitutet (Swedish government report).

Bilden av Öst- och Sydöstasien i den svenska skolan John Hennessey and Pontus Wallin. Report for Center for East- and Southeast Asian Studies at Lund University 2022.

Critical thinking and source criticism in social science education. Solna: Swedish Institute for Educational Research, 2020 (Swedish government report in the form of a systematic review).

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel. Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar, 2020. Solna: Skolforskningsinstitutet (Swedish government report).

Att lära på avstånd. Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar, 2020. Solna: Skolforskningsinstitutet (Swedish government report).

Behövs mer forskning för att utveckla komvux. Altinget opinion, 1/7 2019 (Op-ed in Swedish newspaper).

Individualized instruction in adult education – with a focus on digital tools. Solna: Swedish Institute for Educational Research, 2019 (Swedish government report in the form of a systematic review).