Publications

Author or co-author

Critical thinking and source criticism in social science education. Solna: Swedish Institute for Educational Research, 2020. – Swedish government report in the form of a systematic review

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel. Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar, 2020. Solna: Skolforskningsinstitutet. – Swedish government report

Att lära på avstånd. Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar, 2020. Solna: Skolforskningsinstitutet. – Swedish government report

Erövr@re AKP:s intåg i klassrummet. in Karlsson, A. S. (2019). Dragomanen 21/2019: Swedish Research Institute in Istanbul. – Journal article

Behövs mer forskning för att utveckla komvux. Altinget opinion, 1/7 2019. – Op-ed in Swedish newspaper

Individualized instruction in adult education – with a focus on digital tools. Solna: Swedish Institute for Educational Research, 2019. – Swedish government report in the form of a systematic review

Sociala medier spelade en avgörande roll. SVD opinion, 18/7 2016. – Op-ed in Swedish newspaper

Internet suzerainty. Research seminar at the Swedish Research Institute, Istanbul, Turkey 2015 and at the Tenth Nordic Conference on Middle Eastern Studies, Odense, Denmark, 2016. – Conference paper

Partiledare duckade frågan om diktatur. SVD opinion, 12/5 2015– Op-ed in Swedish newspaper

Effects of identity registration in online authoritarian deliberation. Leiden university research seminar, Department of Political Science, Leiden, the Netherlands, 2015 – Conference paper

Authoritarian collaboration: Unexpected effects of open government initiatives in China. Linnaeus University Press, 2014. – PhD Thesis

Authoritarian collaboration. Conference Paper for SWEPSA, Lund, Sweden, 2014. – Conference paper

Dissatisfaction and the logic of loyalty. Lund University Research Seminar, Centre for East- and South-East Asian Studies, Lund, Sweden, 2014. – Conference paper

Matematik och fysik är också svåra ämnen. DN opinion, 12/7 2013. – Op-ed in Swedish newspaper

Decoding netizen behavior – The arguments for using experimental methods when studying online deliberation and participation in China. Conference paper for Governance, Deliberation and Citizen Participation in China, Canberra, Australia, 2012. – Conference paper

Towards a cybernetic theory of autocracy – Implications for analyzing the formation of public opinion in Chinese online discussion forums. Conference paper for SWEPSA Växjö, Sweden, 2012. – Conference paper

Crowd sourcing or cadre sourcing: Why the Chinese government cannot rely on the Internet for information”. Conference Paper for Digital East Asia, Leiden, the Netherlands 2011 and at ISA Power, Principles and Participation in the Global Information Age, San Diego, USA, 2012. – Conference paper

Manager or editor

Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor: en kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan. Stockholm: Swedish National Agency for Education, 2018. – Swedish government report

ICCS 2016: kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Swedish National Agency for Education, 2017. – Swedish government report

ePIRLS 2016: den digitala läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Swedish National Agency for Education, 2017. – Swedish government report

PIRLS 2016: läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Swedish National Agency for Education, 2017. – Swedish government report

TIMSS, TIMSS Advanced och betygen: Analys av sambandet mellan svenska betyg och de internationella TIMSS-studierna. Stockholm: Swedish National Agency for Education, 2017. – Swedish government report

PISA 2015: 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Stockholm: Swedish National Agency for Education, 2016. – Swedish government report

TIMSS 2015: svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Swedish National Agency for Education, 2016. – Swedish government report

TIMSS advanced 2015: svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Swedish National Agency for Education, 2016. – Swedish government report